Skip to main content

USG I SONOFEEDBACK

USG w Centrum Medycyny Osteopatycznej

Jest to diagnostyka wstępna, przesiewowa narządu ruchu i narządów wewnętrznych oraz praca pod kontrolą USG w układzie mięśniowo-powięziowo-szkieletowym. Pacjent w trakcie badania prowadzonego przez Dyplomowanego Osteopatę w Centrum Medycyny Osteopatycznej otrzymuje wstępną informacje o stanie narządu ruchu i w sytuacji niepokojącej kierowany jest na specjalistyczne badania wykonywane przez diagnostów-radiologów lub do specjalisty na szczegółowe badania.

Sonofeedback pozwala na prace z dysfunkcyjną okolicą ciała i naukę prawidłowego wzorca ruchu przy kontroli napinania struktur mięśniowych. Praca taka pozwala na uwidocznienie struktur wewnątrz ciała, które mogą być dysfunkcyjne i być przyczyną problemów pacjenta a w dalszej kolejności wpływać na prawidłowa aktywizację tych struktur do wytworzenia prawidłowego, bezbolesnego stereotypu ruchowego.

W Centrum Medycyny Osteopatycznej obrazuje się stan powięzi, ścięgien, więzadeł, mięśni, ich jakość napinania się podczas wykonywanego ruchu. Ponadto Dyplomowany Osteopata ocenia stan blizn pooperacyjnych, stany po CC u kobiet, adchezje, zrosty i ich wpływ na objawy pacjenta. Pozwala to na podejmowanie właściwych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych oraz nawiązać współprace z innymi specjalistami medycyny.

W Centrum Medycyny Osteopatycznej szczegółowo tłumaczony jest pacjentowi obraz widoczny podczas badania, aby zapewnić mu komfort badania oraz podnieść świadomość w procesie leczenia.