Skip to main content

OSTEOPATIA

Osteopatia w Centrum Medycyny Osteopatycznej

Osteopatia to swoisty system diagnozowania i leczenia manualnego, który kładzie nacisk na rozwiązanie problemów związanych z zaburzeniami funkcjonalnymi organizmu człowieka, w celu przywrócenia pełnego zdrowia. Zabiegi mają za zadanie likwidację ogólnych dysfunkcji ruchomości w obrębie stawów i tkanek mających wpływ na pojawienie się choroby lub jej podtrzymanie. Osteopatia poszukuje przyczyny utraty zdrowia, poznaje mechanizmy tym kierujące i odrzuca leczenie objawowe, ale nie doniesienia medycyny, z którą jest związana. Osteopaci kierują się trzema założeniami:

  • ciało jest całością,
  • istnieje bezpośredni związek pomiędzy strukturą i funkcją,
  • organizm człowieka posiada mechanizm samoregulacji i samo leczenia.

Osteopatia nie jest panaceum na wszystkie dolegliwości człowieka, nie mniej jednak dzięki holistycznemu podejściu do pacjenta i walce z dolegliwościami u źródeł ich powstania przynosi często szybkie i zaskakujące efekty terapeutyczne. Dyplomowani Osteopaci Centrum Medycyny Osteopatycznej nie leczą wyłącznie objawów, z którymi zgłasza się pacjent, lecz szukają bezpośredniej przyczyny choroby, poszukują zdrowia i wzbudzają ciało do walki z chorobą. Doprowadza to do uruchomienia w ciele człowieka wewnętrznych mechanizmów regulujących, adaptacyjnych i regeneracyjnych. Po przeprowadzeniu diagnozy Dyplomowany Osteopata Centrum Medycyny Osteopatycznej podejmie leczenie manualne. Terapeuta dostosowuje techniki tak, aby zabieg był bezbolesny i maksymalnie skuteczny, w zależności od wieku i stanu pacjenta, oraz zgłaszanego problemu oraz planuje dalszy ciąg leczenia.

Ilość wizyt zależy od stanu klinicznego chorego oraz dynamiki dochodzenia do zdrowia. Po zakończeniu terapii pacjent otrzymuje zalecenia odnośnie profilaktyki, aby zapobiec nawrotom dolegliwości w przyszłości. Osteopatia może być stosowana u osób w każdym wieku- dzieci, dorośli i osoby starsze. Osteopatyczna opieka medyczna w Centrum Medycyny Osteopatycznej jest całkowicie nieinwazyjna.