Skip to main content

OSTEOPATIA

Osteopatia w Centrum Medycyny Osteopatycznej

Osteopatia to swoisty system diagnozowania i leczenia manualnego, który kładzie nacisk na rozwiązanie problemów związanych z zaburzeniami funkcjonalnymi organizmu człowieka, w celu przywrócenia pełnego zdrowia. Zabiegi mają za zadanie likwidację ogólnych dysfunkcji ruchomości w obrębie stawów i tkanek mających wpływ na pojawienie się choroby lub jej podtrzymanie. Osteopatia poszukuje przyczyny utraty zdrowia, poznaje mechanizmy tym kierujące i odrzuca leczenie objawowe, ale nie doniesienia medycyny, z którą jest związana. Osteopaci kierują się trzema założeniami:

 • ciało jest całością,
 • istnieje bezpośredni związek pomiędzy strukturą i funkcją,
 • organizm człowieka posiada mechanizm samoregulacji i samo leczenia.

Osteopatia nie jest panaceum na wszystkie dolegliwości człowieka, nie mniej jednak dzięki holistycznemu podejściu do pacjenta i walce z dolegliwościami u źródeł ich powstania przynosi często szybkie i zaskakujące efekty terapeutyczne. Dyplomowani Osteopaci Centrum Medycyny Osteopatycznej nie leczą wyłącznie objawów, z którymi zgłasza się pacjent, lecz szukają bezpośredniej przyczyny choroby, poszukują zdrowia i wzbudzają ciało do walki z chorobą. Doprowadza to do uruchomienia w ciele człowieka wewnętrznych mechanizmów regulujących, adaptacyjnych i regeneracyjnych. Po przeprowadzeniu diagnozy Dyplomowany Osteopata Centrum Medycyny Osteopatycznej podejmie leczenie manualne. Terapeuta dostosowuje techniki tak, aby zabieg był bezbolesny i maksymalnie skuteczny, w zależności od wieku i stanu pacjenta, oraz zgłaszanego problemu oraz planuje dalszy ciąg leczenia.

Ilość wizyt zależy od stanu klinicznego chorego oraz dynamiki dochodzenia do zdrowia. Po zakończeniu terapii pacjent otrzymuje zalecenia odnośnie profilaktyki, aby zapobiec nawrotom dolegliwości w przyszłości. Osteopatia może być stosowana u osób w każdym wieku- dzieci, dorośli i osoby starsze. Osteopatyczna opieka medyczna w Centrum Medycyny Osteopatycznej jest całkowicie nieinwazyjna.

Osteopatia Warszawa – Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia

Osteopatia to swoisty system diagnozowania i leczenia manualnego, który kładzie nacisk na rozwiązanie problemów związanych z zaburzeniami funkcjonalnymi organizmu człowieka, w celu przywrócenia pełnego zdrowia. Zabiegi w osteopatii mają za zadanie likwidację ogólnych dysfunkcji ruchomości w obrębie stawów i tkanek mających wpływ na pojawienie się choroby lub jej podtrzymanie. Osteopatia poszukuje przyczyny utraty zdrowia, poznaje mechanizmy tym kierujące i odrzuca leczenie objawowe, ale nie doniesienia medycyny, z która jest związana. Osteopatia integruje środowisko wewnętrzne i zewnętrzne człowieka dla odnalezienia zdowia.

Twórca osteopatii, lekarz Andrew Tylor Still, uważał, że po zlikwidowaniu wszelkich przeciążeń, zaburzeń struktury, organizm będzie sam potrafił poradzić sobie z chorobą. Doszedł do wniosku, że większość chorób bierze się z nieprawidłowości krążenia płynów w organizmie w wyniku ucisku przez kości i tkanki, oraz że mogą być one w dysfunkcji powodując zaburzenia w układach organizmu.

Najważniejsze założenia filozoficzne osteopatii to:

 • ciało jest całością,
 • istnieje bezpośredni związek pomiędzy strukturą i funkcją,
 • organizm człowieka posiada mechanizm samoregulacji i samo leczenia.

Osteopatia nie jest panaceum na wszystkie dolegliwości człowieka, nie mniej jednak dzięki holistycznemu podejściu do pacjenta i walce z dolegliwościami u źródeł ich powstania przynosi często szybkie i zaskakujące efekty terapeutyczne.

Osteopatia Warszawa – krótki czas czekania na wizytę

Dyplomowani Osteopaci w naszym centrum osteopatii nie leczą wyłącznie objawów, z którymi zgłasza się pacjent, lecz szukają bezpośredniej przyczyny choroby, poszukują zdrowia i wzbudzają ciało do walki z chorobą. Osteopatia to złożone postępowanie wpływające na funkcjonowanie organizmu oraz na jego strukturę. Doprowadza to do uruchomienia w ciele człowieka wewnętrznych mechanizmów regulujących, adaptacyjnych i regeneracyjnych.

Uważa się, że dobry osteopata posiada gruntowna wiedze anatomiczną, fizjologiczną, semiologiczną oraz potrafi przeprowadzić diagnostykę różnicową w celu zakwalifikowania pacjenta do terapii lub skierować go do odpowiedniego specjalisty gdy wymaga tego jego stan zdrowia. Oczekiwania pacjentów wobec dobrego osteopaty to: zrozumienie, umiejętność słuchania, cierpliwość, rzetelność i kompetencja. W związku z tymi oczekiwaniami rozwijamy swoje umiejętności interpersonalne, kompetencje zawodowe na licznych kursach podyplomowych i konferencjach w kraju i za granicą.

W naszym centrum osteopatii zwracamy uwagę na odpowiednie podejście do potrzeb każdego pacjenta aby zasłużyć na mino dobrego osteopaty po odnalezieniu zdrowia i przywróceniu równowagi. Dobry osteopata cechuje się empatia i nie ocenia, szanuje i akceptuje aby zrozumieć człowieka. Jest to dla nas priorytet, aby spełnić te kryteria w relacji z każdym człowiekiem na gruncie prywatnym i zawodowym. Bycie dobrym osteopatą to bycie po prostu dobrym człowiekiem.

W czasie konsultacji w naszym centrum osteopatii przeprowadzana jest szczegółowa diagnostyka różnicowa mająca na celu znalezienie bezpośredniej przyczyny dolegliwości, z którą zjawia się pacjent. Każda wizyta składa się z następujących elementów:

 1. wywiad,
 2. globalna ocena ciała,
 3. ocena funkcjonalna,
 4. badanie palpacyjne,
 5. testy specjalne, np.: ortopedyczne, neurologiczne,
 6. postawienie diagnozy i przeprowadzenie terapii,
 7. zalecenia dla pacjenta odnośnie profilaktyki i autoterapii.

Po przeprowadzeniu diagnozy Dyplomowany Osteopata w naszym centrum osteopatii podejmie leczenie manualne. Terapeuta dostosowuje techniki tak, aby zabieg był bezbolesny i maksymalnie skuteczny, w zależności od wieku i stanu pacjenta, oraz zgłaszanego problemu oraz planuje dalszy ciąg leczenia po podjęciu decyzji przez pacjenta. Jeżeli jest to konieczne osteopata zaleci konsultacje innego specjalisty lub zleci badania dodatkowe (krwi, moczu, RTG, MRI, TK i inne). Dobry osteopata chętnie współpracuje z innymi specjalistami dla dobra pacjenta, który jest w centrum procesu terapeutycznego.

Ilość wizyt zależy od stanu klinicznego chorego oraz dynamiki dochodzenia do zdrowia oraz zaangażowania samego pacjenta. Po zakończeniu terapii pacjent otrzymuje zalecenia odnośnie profilaktyki, aby zapobiec nawrotom dolegliwości w przyszłości. Osteopatia może być stosowana u osób w każdym wieku- dzieci, dorośli i osoby starsze. Osteopatyczna opieka w Centrum Medycyny Osteopatycznej jest całkowicie nieinwazyjna.