Skip to main content

TERAPIA
CZASZKOWO-KRZYŻOWA

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

To delikatna i nieinwazyjna forma terapii. TCK wykorzystuje techniki osteopatyczne dla uruchomienia naturalnych możliwości samoregulacji i gojenia się ustroju. TCK może również zapewniać ulgę w szerokiej gamie dysfunkcji i problemów bólowych, pourazowych, w zespole stresu pourazowego, chorobach neurologicznych, po urazach czaszkowo-mózgowych.  W uproszczonym zarysie, metoda ta opiera się na manualnej ocenie poprawności funkcjonowania półzamkniętego systemu hydraulicznego składającego się z opon mózgowych i rdzeniowych wraz z pulsacyjnie krążącym płynem mózgowo-rdzeniowy. W odniesieniu do czaszki terapeuta zwraca uwagę na wzajemne napięcia membran wewnątrzczaszkowych, szwy czaszkowe, krążące płyny i przeszkody generujące różne objawy, patologie. Ważne w terapii jest uwzględnienie struktur poprzecznych ciała tzw. przepon a szczególnie przepony oddechowej i osiągnięcie równowagi pomiędzy nimi.  Dyplomowany Osteopata w Centrum Medycyny Osteopatycznej w swojej pracy z pacjentem wykorzystuje rytmy biologiczne (rytm oddechowy, rytm pracy serca) dla zapewnienia samoregulacji ustroju oraz osiągnięcia równowagi na różnych poziomach funkcjonowania człowieka. Terapia czaszkowo-krzyżowa używa minimalnych sił przyłożenia dźwigni, dotyku.

TCK jest zupełnie bezpieczna i skuteczna zarówno jako forma podstawowej jak również podtrzymującej terapii m. in. w:

 • bólach i zawrotach głowy, bólach kręgosłupa,
 • problemach centralnego układu nerwowego,
 • problemach stawu skroniowo-żuchwowego,
 • szumach w uszach i problemach ucha środkowego,
 • dysleksji,
 • urazach okołoporodowych u dzieci,
 • problemach trawiennych,
 • stanach po urazach,
 • skoliozach,
 • bólach kolkowych,
 • zespole napięcia przedmiesiączkowego,
 • nadpobudliwości u dzieci, problemach ze snem,
 • nerwicach, depresji, stresie,
 • dla uzyskania relaksacji, uwolnienia somato-emocjonalnego.